අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

කර්මාන්ත පුවත්

  • Aquaculture – increasing demand brings huge opportunities

    ජලජීවී වගාව - ඉල්ලුම වැඩිවීම විශාල අවස්ථාවන් ගෙන එයි

    ජලජීවී වගා කර්මාන්තය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. අද වන විට ජලජීවී වගාව ගෝලීය වශයෙන් පරිභෝජනය කරන මසුන්ගෙන් සියයට 50 ක් පමණ වේ. අනෙකුත් මස් නිෂ්පාදනයේ වර්ධන වේගය මෙන් කිහිප ගුණයකින් ජලජීවී වගාව මත රඳා පැවතීම අඛණ්ඩව ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජලජීවී වගාව මත මෙම වර්ධනය වන විශ්වාසය ...
    වැඩිදුර කියවන්න